środa, 16 lipca 2014
Ile to gorszych rzeczy od ta­kiego sta­nia człowiek mu­si znieść. I zno­si. 
Nieraz mu się wy­daje, że nie zniesie. I zno­si. 
I nig­dy nie może po­wie­dzieć, że gor­sze­go nie zniesie. 
Bo gor­sze od gor­sze­go nie ma końca na tym świecie. 


Wiesław Myśliwski Brak komentarzy:

Prześlij komentarz